Как да се регистрирам?

 Достъпът до системата е възможен само за договорители или ползватели по индивидуални животозастраховки.

 За да се регистрирате в системата, моля попълнете задължителните полета на следващия екран.

 В случай, че имате повече от една действаща полица, е необходимо да посочите само един валиден номер.
  Системата автоматично ще Ви разпознае като клиент и ще регистрира всички застрахователни полици в профила Ви.

 При проблем с регистрацията, моля да се свържете с нас на e-mail: albglife@allianz.bg


»  Към регистрацията  

© Allianz Bulgaria Life  2012 - 2016. All rights reserved.